Duokymi
MA
10.12.2018
Päivän sää
Lue lisää Ankkuri PK-Lehti
 

21.11.2018 00:00

Kunnallisveroprosentti pysyy ennallaan Kotkassa

KUNTA Esa Sirviöltä uransa ensimmäinen alijäämäinen budjettiesitys.

Kotkan vuoden 2019 talousarvio näyttää kaupunginjohtaja Esa Sirviön esityksenä 3,6 miljoonaa euroa alijäämää. Kuluvan ja ensi vuoden talousarvioennusteiden mukaan vuoden 2022 loppuun mennessä katettavaa alijäämää  kaupungilla on yhteensä –6,9 miljoonaa euroa.

–Budjettiesitys on myöhässä tavanomaisesta aikataulustaan, mihin suurin syy on sote-kuntayhtymä Kymsoten perustaminen ja sen talouden suunnittelu. Olemme koettaneet toimia siten, että Kymsotella ja kaupungilla olisi samat luvut omissa budjeteissaan, selvittää kaupunginjohtaja Esa Sirviö ja korostaa, että haastetta tuovat talouden tasapainottamistoimet jatkuvat edelleen.
–Vaikka huomioidaan kertaluontoiset tulosta parantavat erät, Kymijoen Työterveyden myynnistä saatu 8 miljoonaa euroa, niin tänä vuonna ollaan käyttötalouden näkökulmasta pikkuisen pakkasella, mikä tilanne on ollut budjettiesityksen pohjana, tarkentaa Sirviö.
–Kun katsotaan Kotkan seutua kokonaisuutena, tiettyjä positiivisia signaaleja yksityisellä puolella on olemassa, mutta myönteiset asiat realisoituvat vasta viiveellä kaupungin talouteen. Toisaalta nämä hankkeet toteutuessaan lisäävät infrastruktuurin osalta investointipaineita kaupungin suuntaan huomauttaa Sirviö muistuttaen erityisesti päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen luomista investointipaineista. Ajatuksena on, että selvitys tulee valtuustokäsittelyyn ensi keväänä.
–Kouluverkon uudisrakentamisella pyritään ratkaisemaan sisäilmaongelmaisten tilojen problematiikkaa. Selvityksessä määritellään tiloihin liittyvät investointitasot jatkovuosille. Asia on huomioitu jo budjettiesityksessä.

Kaupunginjohtaja nimeää esikoisensa muutostilanteessa tehdyksi budjettiesitykseksi, jonka sisältöön on Kymsoten ohella hyvin paljon vaikuttanut viime toukokuussa hyväksytty uusi kaupunkistrategia.
–Uudesta kaupunkistrategiasta on johdettu kaikille vastuualueilla ja toimintayksiköille omat toiminnalliset tavoitteet, joita seurataan talouden toteuman myötä.
Tänä vuonna veroennusteet pettivät laaja-alaisesti.Sen sijaan valtionosuuksien ja verotulojen arvioidaan ensi vuonna kasvavan 8 miljoonaa euroa, mikä ei silti riitä tasapainottamaan Kotkan taloutta. Investointeja Kotka toteuttaa ensi vuonna 30,8 miljoonalla eurolla. Investointikakkua kasvattaa erityisesti kahden kouluhankkeen, Langinkoski ja Korkeakoski, jatkuminen. Leasingrahoituksella katettavia investointeja on yhteensä 4,6 miljoonaa euroa.

Miten tuskallista elämä tulee kaupunkitalouden suhteen vuonna 2019 olemaan?
–Talousrakenteen tasapainottaminen ei ole mikään yhden vuoden asia. Sanoisin, että tasapainotus kaupunkitalouden näkökulmasta tulee olemaan tulevina vuosina erittäin vaikeata, eikä palveluja nykymittakaavassa pystytä varmasti säilyttämään, kommentoi talousjohtaja Pietu Mänttäri.
Vuoden 2019 talousarvio on laadittu siten, että kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit pidetään ennallaan.
Kai-Pekka Vesalainen