Duokymi
MA
10.12.2018
Päivän sää
Lue lisää Ankkuri PK-Lehti
 

20.3.2018 15:00

Kansaa kuultu jalkautuen

KOTKA Kaupunkistrategia 2025 tähtää kotkalaisten hyvinvointiin. Vs. kaupunginjohtaja Esa Sirviö (vasemmalla), kansalaisaktiivi Pekka Laurikainen ja kehitysjohtaja Terhi Lindholm keskustelevat Karhulan linja-autoasemalla viime torstaina järjestetyssä kuulemistilaisuudessa.

Kotkan kaupunkistrategiaa vuodelle 2025 asti työstetään parhaillaan. Kaupunki on kutsunut mukaan strategiatyöhön kaikki halukkaat kuntalaiset. He saavat sanoa painavan sanansa Kotkan tulevaisuuteen liittyen Pasaatissa ja Karhulan linja-autoasemalla huomiseen torstaihin saakka järjestettävissä kuulemistilaisuuksissa.

–Vastaanotto on ollut hyvä. Jotkut ovat jopa toivoneet Pasaatissa toimineen Kotka 2025 -kulman vakinaistamista. On koettu kivana asiana, että kuntalaisilla on mahdollisuus tulla kertomaan mielipiteitään ja tapaamaan kaupungin henkilöstöä, toteaa kehitysjohtaja Terhi Lindholm ja muistuttaa, että strategiatyöhön on voinut osallistua myös internetissä, jota kautta kaupunkilaiset ovat antaneet satoja kehitysideoita.
–Virkamiestyöryhmä kokoaa kaikki kyselyvastaukset yhteen ja ehdotukset tuodaan valtuuston työpajan tietoon 12. huhtikuuta. Tavoitteena on, että strategia valmistuu toukokuun valtuuston kokoukseen mennessä, tietää Lindholm ja muistuttaa, että edellisen valtuustokauden alkaessa toteutettiin myös kuntalaiskysely, mutta tämänkertaista paljon pienimuotoisempana.

–Kansalaisia ovat kiinnostaneet erityisesti joukkoliikenteeseen, kouluinfraan sekä yleensä koulutukseen ja nuorten tulevaisuuteen liittyvät asiat. Lisäksi esille on tullut palveluihin, elinympäristöön, työllisyyteen ja yrittäjyyden edellytyksiin liittyviä asioita.
–Sote-asiat ovat kiinnostuneet erityisesti palvelujen toimivuuden ja saatavuuden tasolla, mutta Kotka–Kouvola -tilanteesta ei ole erityisesti keskusteltu, luettelevat Lindholm ja ohjelmapäällikkö Tiina Salonen.
Karhulan linja-autoasemalla viime torstaina järjestettyyn kuntalaistilaisuuteen osallistunut Aila Purhonen toivoo, että kaupunki yhdessä liikennöitsijöiden kanssa kehittäisi julkisia yhteyksiä keskussairaalaan, koska varsinkin viikonloppuisin linja-autovuoroja on vähän.
Musiikkimies ja kansalaisaktiivi Pekka Laurikainen esittää, että suurinvestointeja odottavassa Kotkassa kaupungin tulisi panostaa yrityksissä tapahtuvaan kouluttautumiseen. Tästä esimerkkinä toimii Ekamin ja Steveco-konsernin lastinkäsittelyalan ammattitutkinto.
Lisäksi Laurikainen harmittelee yleisötapahtumien päällekkäisyyksiä. Ohjelmapäällikkö Salonen huomauttaa, ettei tapahtumakalenterikaan ole ratkaisu asiaan, jolleivat ihmiset käytä sitä.