Duokymi
PE
14.12.2018
Päivän sää
Lue lisää Ankkuri PK-Lehti
 

21.2.2018 09:00

Pekka Passi jätti Kotkan Energian ruorin

Ennen irtisanoutumistaan antamassaan haastattelussa KTM Pekka Passi pitää maakunnallista sähköverkkoyhtiötä mahdollisena.

–On iso kansantaloudellinen asia, että sähkön toimitusvarmuus ja alhainen hinta säilyvät, sillä muussa tapauksessa Suomi ei ole kovin houkutteleva teollisuuden toimintaympäristö, pohtii Kotkan Energia Oy:n toimitusjohtajan toimesta viime perjantaina irtisanoutunut Pekka Passi (40).
–Jos koko maahan tulisi pidempi tiukka pakkasjakso, olisimme lähellä tilannetta, jossa jouduttaisiin kierrättämään sähkökatkoja. Tilanteeseen on varauduttu luvattoman huonosti, vaikka se on ollut tiedossa jo monta vuotta, harmittelee Passi, joka tiedostaa suurimman ongelman asiassa olevan, että sähkön hinnan nykytasolla uutta tuotantokapasiteettia ei kannata rakentaa.
 
–Tunsin konsulttiajoiltani edeltäjäni Vesa Pirttilän, jota arvostin kovasti johtajana.Kävin ulkoistettuna kehitysjohtajana työssä Helsingistä käsin kaksi päivää viikossa vuoden 2016 ajan. Kehitysjohtajana aloitin maaliskuussa 2017 ja toimitusjohtajana  syyskuussa 2017, kun tehtävään valittu Tuija Suurhamari siirtyi WiPak-konserniin.

Passi korostaa, että tänä päivänä energiayhtiön täytyy olla mukana kaikessa lämmöntuotannossa kaukolämpöverkkonsa alueella.
–Tähän mennessä kaukolämpöyhtiöt ovat myyneet asiakkailleen kuumaa vettä lämmönvaihtimeen, kun jatkossa yhtiöiden on otettava isompi rooli asiakaskiinteistön sisällä.
    Hovinsaaren voimalaitoksessa hyödynnetään sähköenergian- ja lämmöntuotannossa metsähaketta (70 %) ja turvetta (30%). Korkeakosken hyötyvoimalaitos käy kotitalousjätteellä.
–Tietysti lainsäätäjien tulkintojen kautta energiajakeiden käyttöön saattaa tulla muutoksia. Kotkan Energian tuotannossa uusiutuvien polttoaineiden osuus on nyt yli 60 %, ja tottakai tätä osuutta halutaan tulevaisuudessa kasvattaa, toteaa Passi.

Olisiko nykyistä laajempi yhteistyö energia-alalla maakuntatasolla mahdollista?
–Sähköverkkopuolella kysymys on siitä, löytävätkö KSS Verkko ja Kymenlaakson Sähköverkko toisensa. Sähkön vähittäismyynti taas on vapaasti kilpailtua liiketoimintaa, jossa ehkä hinta- ja kilpailupaine voisi ajaa toimijoita yhteen, arvioi Passi ja pitää vaihtoehdoista maakunnallista verkkoyhtiötä enemmän mahdollisena.
–Kotkassa on Kouvolan kaasuverkkoon verrattuna pieni verkko, mutta täällä on varsin merkittäviä teollisuusasiakkaita. Yhtiömme hyödyntää kaasua pääasiassa voimalaitosten huoltoseisokkien aikana, valistaa Passi ja tietää tilanteen olevan mielenkiintoinen maakaasumarkkinoiden avautuessa vuonna 2020. Sen jälkeen kuka tahansa saa myydä kaasua kenelle tahansa, mikä voi lisätä yhtiöiden välistä kilpailua ja hankaloittaa yhteistyön löytämistä.

Henkilökohtaisista syistä irtisanoutuneen Passin korvaa vt. toimitusjohtajaksi nimetty DI, KTM Sanna Kytömäki, joka on toiminut aiemmin Kotkan Energian talousjohtajana.
Energiayhtiön hallituksen puheenjohtaja Pasi Hirvosen mukaan irtisanoutuminen oli melkoinen yllätys, mutta nyt pitää katsoa eteenpäin, koska mitään paniikkia ei ole.
–Pian julkistettava viime vuoden tilinpäätös näyttää erittäin positiivista tulosta, eivätkä kuluvan vuoden näkymät ole yhtään huonommat.
–Irtisanoutumisasiasta jutellaan hallituksen ja johtoryhmän kesken torstaina 1. maaliskuuta. Dramatiikkaa asiasta on turha hakea; tällä hetkellä firmassa on erittäin hyvä työrauha.

Sparraaja


Helen Oy:llä, aikaisemmalla Helsingin Energialla, on ammattihallitus. Porvoon Energian hallituksessa on yksi asiantuntijajäsen. Tulisiko sama asiantuntijajäsenmalli ottaa käyttöön Kotkassa?
–Kotkan Energian hallituksessa on kolme yrittäjää, joten liiketaloudellinen ymmärrys on ihan hyvää tasoa, mutta eihän yhtiön hallituksessa ole syvällistä energia-alan asiantuntemusta, vaikka muuten asiantuntevia jäseniä onkin, pohtii KTM Pekka Passi.
–Henkilökohtaisesti en pitäisi hassumpana ratkaisuna sitä, että Kotkan Energian hallituksessa olisi energia-alan asiantuntija. Toimitusjohtajan kannalta olisi suotuisaa, kun hänellä energia-alan asioissa olisi sparraaja ja haastaja.
–Sama tilanne on monella kaupunkiomisteisella energiayhtiöllä.
–Hyvä yleisperiaate olisi, että hallituksen jäsenten osaaminen täydentäisi toinen toistaan, eli hallituksesta löytyisi liiketaloudellista, juridista sekä energiatoimialan osaamista.

Kai-Pekka Vesalainen
kai-pekka.vesalainen @ ankkurilehti.fi