Duokymi
SU
18.2.2018
Päivän sää
Lue lisää Ankkuri PK-Lehti
 

7.2.2018 00:00

Apua voittoa tavoittelematta

PÄIHTEET A-klinikka yhtiöitti palvelunsa. Kirsi Wass (vas.), Mari Nielsen, Marika Leppänen ja Lotta Kontra työskentelevät A-klinikan Kotkan ja Pyhtään toimipisteissä. Ruudulla videoyhteyden päässä olevan aluepäällikkö Antti Immosen työpiste on Kouvolassa.

Jos elämässä ajautuu ongelmiin päihteiden tai riippuvuuksien kanssa, on apua tarjolla. Yksi kokeneimpia auttajia on A-klinikkasäätiö, joka on Kymenlaaksossa toiminut jo 1960-luvulta saakka.
Tämän vuoden alusta A-klinikkasäätiön palvelutuotanto siirtyi A-klinikka Oy:lle. Toiminta-ajatus on kuitenkin sama kuin jo vuosikymmenet: tarjota apua voittoa tuottamatta.
Sana säätiö saattaa johtaa ajatukset pohjattomaan säkkiin, josta rahaa lapioimalla toimintaa pyöritetään.
–Säätiö ei ole tähänkään saakka rahoittanut palveluja joitakin pieniä projekteja lukuunottamatta, sanoo laitospalveluista Kotkassa, Kouvolassa ja Lahdessa vastaava aluepäällikkö Antti Immonen.
A-klinikan palveluita rahoittavat pääosin kunnat sekä itse maksavat asiakkaat. Palveluiden piiriin pääsee useaa eri reittiä. Osa tulee lähetteellä, osa itse maksaen. Myös työnantaja voi ohjata ongelmiin ajautuneen työntekijän saamaan ammattiapua.

Päihdeongelmat ja riippuvuudet eivät ole vähenemään päin. A-klinikan avo-, laitos-, ja asumispalveluilla oli Kymenlaaksossa viime vuonna runsaat  2 500 asiakasta. Käyntejä ja asumisvuorokausia heille kertyi yhteensä runsaat 81 000.
Aluepäällikkö, psykologi Mari Nielsen toteaa, että korkea työttömyys ja syrjäytyminen näkyvät myös A-klinikalla. Ikävimmillään ongelmat siirtyvät samassa perheessä seuraavalle sukupolvelle.
Noin puolella asiakkaista on alkoholin ja puolella huumeiden ongelmallista käyttöä. Tyypillistä on kuitenkin sekakäyttö.
Asiakkaita on kaikista ikäluokista, mutta huumeiden käyttäjät ovat viime vuosina vanhentuneet. Se kertonee, että nuorena alkanut huumeiden käyttö on jatkunut pitkään.
–Myös naisten osuus asiakkaistamme on kasvanut. Se on muuttunut neljänneksestä kolmasosaan, Antti Immonen kuvaa.

Katkaisusta pitkäaikaiseen asumiseen. Päihdeongelmaisen elämäntilanne ja ongelmien laatu vaihtelevat paljon. Nopeaa apua tarjoaa selviämisasema, jollainen löytyy Kotkasta Turvalasta ja Kouvolasta Kotiharjun alueelta. Kansan suussa toimipisteet on ristitty ”katkaisuasemiksi.” Katkaisuhoitoa nimitetään nykyään pysäytys- ja/tai vieroitushoidoksi.
Avopalvelut tarjoaa muiden muassa opioidikorvaushoitoa, lääkärin palveluita, terapiakeskusteluja sekä pari-, perhe- ja verkostotapaamisia.
Uusin palvelumuoto on internetin avulla toimiva kuntoutusohjelma, jossa yhdistyvät verkossa tapahtuva itsehoito ja ammattilaisen kasvokkain tarjoama apu.
Vinkki-pisteessä suonensisäisiä huumeita käyttävät voivat vaihtaa ruiskuja neuloja ja saada hiv:in ja C-hepatiitin pikatestauksen.

Mikäli päihdeongelma ja vieroitusoireet ovat vakavia, asiakas voi jäädä ympärivuorokautiseen vieroitushoitoyksikköön. Tavoitteena on päihdekierteen katkaisu turvallisesti, tilanteen vakiinnuttaminen ja jatkohoidon suunnittelu.

Kuntoutuminen saattaa vaatia pidempää ympärivuorokautista laitoshoitoa ja irtaantumista arjen ympäristöstä.
Yleensä muutamia kuukausia kestävään hoitojaksoon kuuluu keskustelua, ryhmä- ja vertaistukea, arkiaskareita ja tarvittaessa myös lääkehoitoa. Jokaiselle asiakkaalle tehdään yksilöllinen kuntoutumissuunnitelma.

A-klinikka tarjoaa kahdenlaisia asumispalveluja. Kuntoutumiskodeissa tuetaan asiakkaiden elämänhallintaa. Valvottu asuinympäristö auttaa päihteettömään elämäntapaan.
Mikäli toimintakyky on alentunut ja asiakkaalla on päihteistä johtuvia muistihäiriöitä ja mielenterveysongelmia, on tarjolla tehostettua asumispalvelua. Asuminen voi olla pitkäaikaista, jopa vuosia ja loppuelämän kestävää tai lyhytaikaista 1-3 kuukauden intervallihoitoa.