Duokymi
PE
14.12.2018
Päivän sää
Lue lisää Ankkuri PK-Lehti
 

27.1.2018 00:00

Kotka valmistautuu maaperän puhdistukseen Kantasatamassa

KANTASATAMA Kotka panee vireille valvojan valinnan. Kantasataman outlet-tontilla pöllyää toistaiseksi vain lumi. Vuokrasopimuksen mukaan rakentaminen on aloitettava viimeistään vuoden kuluttua vuokra-ajan alkamisesta eli syyskuun alkuun mennessä. Runsaan kolmen hehtaarin tontin vuosivuokra on 375 000 euroa ja se on sidottu elinkustannusindeksiin. Seuraava puolen vuoden vuokra on maksettava huhtikuun loppuun mennessä.

Kotka valmistautuu maaperän puhdistukseen Kantasatamassa. Etukäteen kaupunki ei kuitenkaan ala maata kuopia. Pilaantuneet maat viedään pois sitä mukaa kuin niitä putkahtaa esiin kauppakeskuksen maansiirtotöissä.
Töiden aloittamisen ajankohta ei ole tiedossa. Outlet-yhtiö ei vielä ole jättänyt rakennuslupahakemusta.
Kotka pyrkii käyttämään samaa urakoitsijaa kuin outletin rakennuttaja. Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannosen mukaan tämä on käytännöllisin ja taloudellisin ratkaisu.
Puhdistuksen pomoksi Kotka palkkaa ulkopuolisen asiantuntijan. Tämä valvoja kussakin tapauksessa päättää, onko maa-aines vietävä pois tai tehtävä muita toimia.
Valvojan palkkaamisen ajankohdan Hannonen määrittele seuraavasti:
–Kilpailutus valvojasta tehdään näillä lumilla... No, säätieteilijäksi en ryhdy, mutta perinteisen talven aikana.
Itse hommiin valittava pääsee vasta sitten, kun outlet-yhtiö aloittaa maansiirtotyöt.

Vastuu pilaantuneista maista on likaajalla. Ellei tätä saada selville, joutuu maanomistaja - kotkalaiset veronmaksajat - maksamaan kulut.
Kauppakeskuksen rakennuttajalle laskua ei voi tyrkätä. Lain mukaan tontti on luovutettava puhdistettuna niin, että se soveltuu rakentamiseen. Toki kaupunki yrittää nyhtää kulunsa vuokrissa.

Vanha satama on maaperältään arvaamaton. Saastuneisuutta on tutkittu satunnaisin näyttein.
Markku Hannonen huomauttaa, että kattava selvitys olisi saattanut tulla kalliimmaksi kuin kaupungille lopulta koituvat puhdistuskulut tulevat olemaan. Tämä summa riippuu siitäkin, kuinka paljon muut maksavat.
Esimerkiksi Steveco on yksi kustantaja, ja Hannosen mukaan tästä on ”yhteinen näkemys”. Hamina-Kotkan Satama taas on osallinen, mikäli maaperän saastuminen on johtunut itse satamatoiminnasta.
–Kustannukset ja niiden jako selviävät töiden päätyttyä, Hannonen toteaa.
Kaupungin talousarviosta ei löydy suoraan osoitettua määrärahaa puhdistukseen. Kantasatamahankkeen eri töihin on merkitty tälle vuodelle yhteensä noin 2,8 miljoonaa euroa. Se koostuu infran rakentamisesta (noin 1,3 Me), voimalinjan siirrosta (1 Me) ja ”muista töistä” (0,5 Me). Toisaalta näihin kuluihin on arvioitu saatavan maksuosuutta ulkopuolelta runsaat 1,1 miljoonaa euroa.

Sataman maapohja voi olla myös rakentamiseen haasteellinen, kuten Vellamon myötä havaittiin. Outlet-yhtiö onkin teettänyt maapohjasta kantavuustutkimuksen. Tiettävästi sen mukaan juuri tontin Vellamon puoleisella laidalla maa on kovin savinen.
Kotkalle kuitenkin riittää pelkkä maaperän puhdistaminen. Vastuu rakennuksen perustuksista on yksinomaan rakennuttajalla.