Duokymi
SU
18.2.2018
Päivän sää
Lue lisää Ankkuri PK-Lehti
 

5.4.2017 00:00

Pyhtäältä taivaalle jo ensi kesänä?

LENTOKENTTÄ Utin kenttä pysyy laskuvarjohyppääjien mekkana. (Kuva: Mauri Väistö)

–Toiveissa on, että ensi kesänä jo lennetään, Pyhtäälle lentokenttää rakentava Esa Korjula sanoo.
Hänen Redstone Aero-niminen yhtiönsä on aloittelemassa pienkoneita palvelevan lentokentän rakentamista Purolantien varteen, lähelle kirkonkylää.
Noin kilometrin mittaisen kentän vaatimat lupahakemukset ovat parhaillaan virkamiesten tutkittavana. Maakaupat noin 90 hehtaarin alueesta tehtiin puolitoista kuukautta sitten.
–Kentän maapohja on osoittautunut oikein hyväksi. Se on aika helposti työstettävää tasaista kangasmaastoa, kiviä toki löytyy.
Palsta oli jo ennen maakauppoja niin sanottua päätehakkuualuetta eli sieltä olisi joka tapauksessa kaadettu puusto.

Julkisuudessa on tuotu esiin, että Pyhtään kentältä lennätettäisiin korkeuksiin etenkin laskuvarjohyppääjiä. Nyt laskuvarjohyppääminen Kymenlaaksossa on keskittynyt Kouvolan Uttiin, jossa sijaitsee Suomen toiseksi vilkkain hyppykenttä.
Sekä Esa Korjula että Ankkurin haastattelemat laskuvarjolennättämisen asiantuntijat sanovat, että Pyhtään kenttä ei tule kilpailemaan Utin kanssa.
–Utti toimii laskuvarjohyppäämisen kannalta oikein hyvin. Meillä ei ole tarkoitus tehdä Utin kanssa kilpailevaa kenttää, Esa Korjula toteaa.
Utissa toimii Skydive Finland -niminen, Suomen suurin laskuvarjohyppääjien kerho. Puheenjohtaja Ville Kajala kertoo laskuvarjohyppääjien olevan tyytyväisiä Uttiin.
–Puitteet hyppytoiminnalle Utissa ovat erinomaiset. Ilmatila on suhteellisen vapaata, laskeutumisalue suuri ja hyppääjille on riittävästi varalaskeutumispaikkoja myös kenttäalueen ulkopuolella. Ympäristöluvan mukaiset toiminta-ajatkin koemme pääosin riittäväksi.
Esa Korjula toteaa, että kilpailuasetelmaa ei myöskään viritellä Kymin kentän kanssa
–Arvostan Kymin ilmailutoimintaa paljon ja olen itsekin niin sanotusti Kymin kasvatti.
Kymissä laskuvarjohyppääminen ei käytännössä ole mahdollista, sillä kenttä on yksi Suomen vilkkaimmista purjekonekentistä. Hyppääjät ja purjekoneet eivät voi toimia turvallisesti samalla pienkentällä, sillä törmäysvaara on liian suuri.

Laskuvarjolla hyppääminen on sinällään äänetöntä puuhaa. Hyppääjien vienti ylös taivaalle toki aiheuttaa melua. Utin kentällä onkin voimassa aikarajoitukset. Hyppääjiä voidaan viedä taivaalle kello 8–20. Myös useimmat juhlapyhät on rauhoitettu lentämiseltä. Kentältä saa nousta ja lentää vain tietyn rajatun alueen sisällä. Melua torjutaan esimerkiksi muuttamalla potkurin lapakulmia laskeutumisvaiheessa.
Juuri lentämisestä aiheutuva melu on huolettanut eniten Pyhtäällä kentän vaikutuspiirissä asuvia. Esa Korjula ja Pyhtään kunnanjohtaja Olli Nuuttila vastailivat viime viikolla kuntalaisten kysymyksiin yleisötilaisuudessa.
Nuuttila sanoo tilaisuudessa käyneen ilmi, että kaikki eivät ole hahmottaneet suunnitellun kentän kokoa.
Hän tähdentää, että mitään Helsinki-Vantaan tai edes Malmin kokoista kenttää Pyhtäälle ei ole tulossa.
–Ymmärrän toki, että hanke herättää kysymyksiä ja jotkut ovat huolissaan.Esa Korjula sanoo, että kaikki tarvittavat äänitason mittaukset ja mallinnukset tehdään ennen toiminnan aloittamista.
–Haluamme omaehtoisesti tehdä jopa enemmänkin kuin yhteiskunta vaatii, Korjula lupaa.
Skydiven Ville Kajala toteaa, että ei tunne Pyhtään hanketta kovin yksityiskohtaisesti, eikä hän halua ottaa kantaa kenttään liittyviin melukysymyksiin.
–Yleisellä tasolla voin kuitenkin todeta, että lentotoiminnasta mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä on mahdollista vähentää muiden muassa erilaisin lentomenetelmin ja lentoreittien valinnalla. Myös moottori- ja potkuritekniikka kehittyy jatkuvasti hiljaisempaan suuntaan.
Olli Nuuttila sanoo lentokentän olevan osa suunnitelmia, joilla yritetään virkistää kirkonkylän aluetta. Uudella osayleiskaavalla tavoitellaan lisää asuin- ja liikerakentamista.
Pyhtään kirkonkylän elinvoima on hiipunut tasaisesti vuodesta 1988, jolloin Pyhtään suurin teollinen työpaikka Stockforsin puuhiomo lopetti toimintansa.

Esa Korjula on pitkän linjan ilmailuharrastaja ja tehnyt suurimman osan työurastaan kaupallisissa tehtävissä, myös lentoyhtiöissä.
–Olen myös ollut kesä- eli puolipyhtääläinen jo 30 vuotta, Korjula mainitsee.
JUHA KOSKI
juha.koski @ ankkurilehti.fi